Веб-сторінки ліквідованих РДА

РОЗВИТОК ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ НА ТЕРИТОРІЇ РОМЕНСЬКОГО РАЙОНУ

«Вагомою передумовою зміцнення економіки в районі є високий рівень освіченості та інтелектуальної підготовки населення, активізація процесів духовного оновлення та культурного прогресу суспільства, культурний рівень населення», - на цьому наголосив голова Роменської районної державної адміністрації Денис ВАЩЕНКО під час наради з працівниками відділу освіти, культури, молоді, спорту та охорони здоров’я Роменської районної державної адміністрації

«В ринкових умовах господарювання вкрай важливими виступають такі ознаки культурного середовища району як його культурна привабливість в цілому (рівень сформованості з позицій здатності надання культурних послуг та формування привабливого для споживача культурного продукту), інноваційно-інвестиційна привабливість та соціально-культурна активність населення. Така оцінка має бути покладена в основу формування схеми розвитку громад Роменського району, включаючи розвиток сфери культури та сформованість культурного середовища в цілому. А розвиток культурного середовища залежить від фактору фінансового забезпечення. Потреба в бюджетному фінансуванні сфери культури зумовлена тим, що діяльність в ній вимагає певної стабільності фінансового забезпечення з огляду на її довготривалий характер за невизначеності результатів. Окрім того, бюджетне фінансування також допомагає задовольняти потреби сфери у висококваліфікованих фахівцях», - зазначила начальник відділу освіти, культури, молоді, спорту та охорони здоровя Роменської районної державної адміністрації Марина СУШКО.

До основних показників оцінювання забезпечення розвитку культурного середовища можуть бути віднесені такі: забезпеченість населення бібліотечним фондом, місцями у закладах культури клубного типу, місцями у кінозалах; забезпеченість сільських населених пунктів закладами культури клубного типу; відвідування театрів, музеїв, кіносеансів; обсяг реалізації платних послуг культури.

«Актуальними є проблеми збереження та розвитку існуючої мережі закладів культури в Роменському районі, забезпечення їх сучасною матеріально-технічною базою, стимулювання поліпшення кінообслуговування, розвитку музейної справи, здійснення державної програми інформатизації сфери, сприяння діяльності національних творчих спілок України, зокрема їх місцевих осередків, забезпечення подальшого розвитку культур національних меншин, поліпшення умов творчої діяльності та побуту майстрів мистецтв, працівників культури, підвищення оплати їхньої праці тощо. Все це свідчитиме про динамізм сфери культури, її спрямованість адаптуватись до суспільних змін та міжнародної інтеграції», - доповіла головний спеціаліст відділу освіти, культури, молоді, спорту та охорони здоров’я Роменської районної державної адміністрації Анастасія ЖОЛОБОК.