Веб-сторінки ліквідованих РДА

НА РОМЕНЩИНІ З’ЯВИЛИСЯ НОВІ ЗАПОВІДНІ ОБ’ЄКТИ

З метою збільшення площі природно-заповідного фонду, припинення процесів погіршення стану навколишнього природного середовища, втрат біологічного та ландшафтного різноманіття, змін клімату, відповідно до Законів України «Про природно-заповідний фонд України», «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням сесії обласної ради від 22.12.2021 «Про зміни в мережі територій та об’єктів природно-заповідного фонду області» оголошено 3 нових об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення на території Роменського району:

  1. Ботанічний заказник «Локнянські дуби», розташований на відстані 150 м від західної околиці села Дубина Роменського району. Територія представлена балковим ландшафтом із залишками корінних угрупувань лучно-степової рослинності та природним поновленням деревно-чагарникової рослинності. Значною природо-охоронною цінністю ділянки є зростання 10 вікових дерев дуба звичайного із значними віковими та морфометричними показниками. Виявлено зростання популяцій видів рослин, занесених до Червоної книги України – сон чорніючий та горицвіт весняний. Площа заказника – 2,6 га.
  2. Ботанічний заказник «Крутий яр», розташований між селами Легуші та Чирвине Роменського району. Територія представлена балковим ландшафтом з гарно збереженими лучно-степовими рослинними угрупованнями. Виявлені популяції 8 видів рослин, що занесені до Червоної книги України, а також рідкісні види рослин, які занесені до Переліку видів рослин, тварин і грибів, що підлягають особливій охороні на території Сумської області. Площа заказника становить 143,7 га.
  3. Ландшафтний заказник «Яснопільський», розташований на північний захід і північ від села Яснопільщина Роменського району. Територія представлена двома неширокими балками зі слабо змитими мологумусними чорноземами. Схили балок зарослі залишками корінних угруповань лучно-степової рослинності та природним поновленням деревно-чагарникової рослинності. Зростає популяція виду, занесеного до Переліку видів рослин, тварин і грибів, що підлягають особливій охороні на території сумської області. Площа заказника – 31,5 га.

Всі вказані об’єкти мають особливу природоохоронну, наукову, естетичну, рекреаційну цінність і виділені з метою збереження природної різноманітності ландшафтів, генофонду тваринного і рослинного світу, підтримання загального екологічного балансу та забезпечення фонового моніторингу навколишнього природного середовища.

Створення територій та об’єктів природно-заповідного фонду можна вважати найефективнішим важелем у процесі охорони природних екосистем, унікальних природних територій, рідкісної флори та фауни, та й загалом збереження національного багатства України.

Відділ містобудування, архітектури, інфраструктури, екології та житлово-комунального господарства

Роменської районної державної адміністрації

Фото Володимира ЛИТОВКИ