Веб-сторінки ліквідованих РДА

ВАКАНСІЇ

Інформація оновлена 23.12.2021

Нормативно-правова база

Підготовка документів на конкурс

Бланки документів

Результати конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби

Вакансії

Перелік вакантних посад в апараті та структурних підрозділах Роменської районної державної адміністрації (крім управління соціального захисту населення Роменської районної державної адміністрації та фінансового управління Роменської районної державної адміністрації)

УМОВИ проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби > > >

_________________________________________________________________________________________________________

Офіційний сайт Національного агенства України з питань державної служби  >  >  >

Інформація щодо реформи оплати праці дежавних службовців  >  >  >

_________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

ДО ПИТАННЯ ПРО ЗМІНУ РОЗТАШУВАННЯ РОБОЧОГО МІСЦЯ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ (У ВИПАДКУ ПЕРЕМІЩЕННЯ РОБОЧОГО МІСЦЯ ДО ІНШОЇ МІСЦЕВОСТІ)

Відповідно до частини третьої статті 43 Закону України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року № 889-VIII (далі – Закон № 889-VIII) зміною істотних умов державної служби вважається зміна: належності посади державної служби до певної категорії посад; основних посадових обов`язків; умов (системи та розмірів) оплати праці або соціально-побутового забезпечення; режиму служби, встановлення або скасування неповного робочого часу; місця розташування державного органу (в разі його переміщення до іншого населеного пункту)

Зміна істотних умов служби передбачає зміну умов проходження служби на конкретній посаді державної служби, яку обіймає державний службовець, та нерозривно з нею пов`язана.

ЩОДО ПРЕМІЮВАННЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ ВІДМІННІ ОЦІНКИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОЦІНЮВАННЯ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Порядок проходження державної служби врегульовано спеціальними нормативно-правовими актами, які покладають на громадян, які перебувають на такій службі, обов’язки щодо належного виконання завдань державної служби. Оцінювання результатів службової діяльності державних службовців передбачено статтею 44 Закону України від 10 грудня 2015 року № 889-VІІІ «Про державну службу» (далі – Закон № 889-VІІІ)

Так, результати службової діяльності державних службовців щороку підлягають оцінюванню для визначення якості виконання поставлених завдань, а також з метою прийняття рішення щодо преміювання, планування їхньої кар’єри.

ЩОДО ПЕРЕВЕДЕННЯ НА ІНШУ РІВНОЗНАЧНУ ЧИ НИЖЧУ ПОСАДУ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ, ЯКОМУ БУЛО ВСТАНОВЛЕНО ВИПРОБУВАННЯ З МЕТОЮ ПЕРЕВІРКИ ЙОГО ВІДПОВІДНОСТІ ЗАЙМАНІЙ ПОСАДІ, ДО ЗАКІНЧЕННЯ ТАКОГО ВИПРОБУВАННЯ

Статтею 35 Закону України від 10 грудня 2015 року № 889-VІІІ «Про державну службу» (далі – Закон № 889-VІІІ) визначено, що в акті про призначення на посаду суб’єкт призначення може встановити випробування з метою встановлення відповідності державного службовця займаній посаді із зазначенням його строку

При призначенні особи на посаду державної служби вперше встановлення випробування є обов’язковим.

«ЧИ ВПРАВІ ПРАЦІВНИК ЗАБРАТИ ТРУДОВУ КНИЖКУ У РОБОТОДАВЦЯ БЕЗ ЗВІЛЬНЕННЯ?»

З 10 червня 2021 року змінилися правила обліку трудової діяльності працівника. Такі зміни передбачені Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі» (далі — Закон)

Цим Законом передбачається внесення змін, зокрема, до статті 48 Кодексу законів про працю України, якою наразі передбачається, що облік трудової діяльності працівника здійснюється в електронній формі в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування у порядку, визначеному Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Але, при цьому ведення паперових трудових книжок не скасовується.