Веб-сторінки ліквідованих РДА

Роменський район забезпечений містобудівною документацією - затверджена схема планування території Роменського району Сумської області

15 травня 2020 року рішенням 48 сесії 7 скликання Роменської районної ради затверджено Схему планування території Роменського району Сумської області.

Проєкт Схеми планування території Роменського району пройшов весь комплекс узгоджувальних процедур, у тому числі, обласну архітектурно-містобудівну раду, погоджено з галузевими управліннями обласної державної адміністрації та профільними обласними організаціями, отримано позитивний висновок філії Державного підприємства «КИЇВОБЛБУДІНВЕСТ» «КИЇВОБЛБУДЕКСПЕРТИЗА» та рекомендовано до затвердження.

З метою визначення стратегії розвитку району та шляхів її реалізації на початковому етапі проєктування було виконано аналіз стану використання території, природно-ресурсного потенціалу, екологічної мережі, інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури територій, об’єктів історико-культурної спадщини.

Функціональне зонування території виконане на основі комплексної оцінки території з урахуванням державних та регіональних інтересів та передбачає раціональне розміщення зон різного функціонального призначення.

Комплексна оцінка стану використання територій та пропозиції місцевих виконавчих органів влади, опрацьовані відповідно до вимог державних норм і стандартів. Визначено пріоритетні напрямки економічної та соціальної політики розвитку території Роменського району:

  • інвестиційної діяльності: створення умов для інвестиційної привабливості Роменщини. Головна ціль – створення сприятливих умов для залучення інвестицій в економіку району для забезпечення високого рівня зайнятості населення та покращення добробуту мешканців району;
  • промисловості: продовження позитивної динаміки промислового виробництва, підвищення ефективності господарювання промислових суб’єктів господарювання, задоволення потреб економіки та споживчого ринку в якісних товарах та послугах;
  • агропромислового комплексу: для забезпечення стабільного розвитку агропромислового комплексу визначені цілі:
  • розвиток високотехнологічного агропромислового виробництва:
    - розвиток великотоварного тваринництва з використанням сучасних технологій;
    - створення сприятливих умов для залучення інвестицій у розвиток малого підприємництва в сільській місцевості та сільськогосподарської обслуговуючої кооперації.

Також розроблені проєктні пропозиції щодо розвитку транспортної системи, які направлені на вирішення трьох рівнів – державного, районного та місцевого. Пропозиції спрямовані на задоволення потреб населення і підприємств району у якісному та безпечному обслуговуванні транспортними засобами.

Враховуючи значний туристичний потенціал Роменського району, даним проектом пропонується активний розвиток цієї галузі. Туризм – це одна з унікальних галузей сучасної економіки, націлена на задоволення потреб людей, поліпшення якості життя населення, захист довкілля та культурної спадщини.

Екологічні заходи, визначені Схемою, передбачають збереження охоронних територій, регулювання та розчистку русел річок та водойм, рекультивацію порушених територій, протиерозійні заходи та консервацію малопродуктивних земель.

Затверджена Схема планування території Роменського району Сумської області надасть можливість усунути не визначеність та диспропорції розвитку територій, підвищити ефективність планувальних рішень, забезпечити обґрунтування та прийняття місцевих програм господарського, соціального та культурного розвитку, подальше розроблення містобудівної документації на місцевому рівні.

Все це сприятиме залученню інвестицій в економіку району, створенню на Роменщині комфортних умов для життя та праці її жителів».

Схема планування території Роменського району Сумської області.