РЕГУЛЯТОРНА ДІЯЛЬНІСТЬ СІЛЬСЬКИХ РАД РОМЕНСЬКОГО РАЙОНУ >>>>

Планування регуляторної діяльності

  • Планування регуляторної діяльності сільських рад Роменського району

Оприлюдення проектів регуляторних актів

Відстеження результативності

  • Плани-графіки проведення заходів з відстеження результативності регуляторних актів
  • Звіти про відстеження результативності регуляторних актів

Відомості про здійснення регуляторної діяльності 

  • Звіти про здійснення регуляторної діяльності у відповідних роках
  • Нормативно-правова база щодо державної регуляторної політики
  • Інша актуальна інформація 

Реєстр регуляторних актів