ЗАПРОШУЄМО БАНКІВСЬКІ УСТАНОВИ ДО УЧАСТІ В КОНКУРСІ

Запрошуємо до участі в конкурсі на розміщення тимчасово вільних коштів Роменського районного бюджету на вкладних (депозитних) рахунках у 2019 році

Оголошується конкурс серед банківських установ на розміщення тимчасово вільних коштів Роменського районного бюджету на вкладних (депозитних) рахунках у 2019 році відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року № 6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках», рішення 23 сесії 7 скликання Роменської районної ради від 10 жовтня 2017 року «Про порядок проведення конкурсу серед банківських установ на розміщення тимчасово вільних коштів Роменського районного бюджету на вкладних (депозитних) рахунках».

Метою проведення конкурсу є раціональне використання бюджетних коштів та забезпечення додаткових надходжень коштів до районного бюджету

шляхом розміщення на вкладних (депозитних) рахунках тимчасово вільних коштів Роменського районного бюджету на найбільш вигідних умовах.

У конкурсі можуть брати участь банківські установи – банки, відділення, філії яких розташовані в м. Ромни, у яких держава володіє 75 чи більше відсотками статутного капіталу.

Кваліфікаційні вимоги до Учасників конкурсу

Для участі у конкурсі банківським установам необхідно надати завірені печаткою та підписом керівника або відповідальної особи банківської установи наступні документи :

1. Заяву про участь за вільною формою.

2. Копію статуту банківської установи або положення про філію, відділення.

3. Копію Витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань.

4. Копію банківської ліцензії на право здійснення банківських операцій, яка видається НБУ.

5. Документ який підтверджує відповідність банківської установи, яка приймає участь у конкурсі, умовам розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 N6 (зі змінами).

6. Досвід роботи банківської установи із  залучення бюджетних коштів (перелік установ та суми коштів) –  за згодою банківської установи.

7. Пропозиції банківської установи по розміщенню на депозитних рахунках тимчасово вільних коштів Роменського районного бюджету, а саме:

- розмір відсоткової ставки за депозитом (при щомісячній виплаті відсотків);

- можливість зменшення вкладу (термін та умови повернення коштів за необхідності дострокового зняття  частини або всього вкладу без втрати відсотків);

-  обсяг не знижувального залишку коштів;

- інші сприятливі умови договору.

8. Проект договору банківського вкладу (депозиту) між фінансовим управлінням Роменської районної державної адміністрації та банківською установою з визначенням у ньому обов'язкових умов:

-щодо права вкладника на повернення вкладу (депозиту) або його частини на першу вимогу вкладника;

-щодо заборони безспірного списання банком коштів із вкладного (депозитного) рахунка фінансового управління;

-відповідальності банку в разі неповернення чи несвоєчасного повернення коштів із вкладних (депозитних) рахунків на  рахунки районного бюджету, відкриті в органах Державної казначейської служби, з яких перераховувалися тимчасово вільні кошти для розміщення на вкладних (депозитних) рахунках.

Тимчасово вільні кошти районного бюджету будуть розміщуватись на вкладних (депозитних) рахунках у банківських установах (банки, відділення, філії) яких розташовані в м. Ромни лише у межах поточного бюджетного року та повинні бути повернуті на рахунки районного бюджету, з яких вони перераховувалися, не пізніше 20 грудня 2019 року.

Пропозиції надавати до 12-00 год. 15.01.2019 року в запечатаному конверті (скріпленому печаткою), за адресою:  42000, м. Ромни, бульвар Свободи, 1. Фінансове управління Роменської районної державної адміністрації. (праве крило, 3-й поверх, секретар конкурсної комісії Москалець Валентина Василівна, контактний телефон 5-32-42).

На конверті з пропозицією необхідно вказати назву банківської установи та її реквізити, з поміткою «на конкурс».

Документи, які надійшли після встановленого строку, конкурсною комісією не розглядатимуться.

Подані на конкурс документи не повертаються.

Розкриття пропозицій відбудеться 16.01.2019 року о 10-00 год. за адресою: 42000, м. Ромни, бульвар Свободи, 1. каб. № 21 (2-й поверх).

Під час розкриття пропозицій банківських установ можуть бути присутніми представники Учасників.

Конкурсна комісія має право звертатися до банківських установ, які подадуть свої  пропозиції, за роз’ясненнями та наданням додаткової інформації.

Використання відомостей, що містяться у пропозиціях банківських установ буде здійснюватися з додержанням вимог законодавства.

Інформація, що стосується розгляду, пояснення, оцінки та порівняння пропозицій, є конфіденційною.

Учасник має право відізвати свою заяву на участь у конкурсі до встановленого терміну проведення конкурсу, повідомивши про це письмово конкурсну комісію.

До участі в конкурсі не допускаються банківські установи, які не подали усіх документів, необхідних для участі в конкурсі.

 

Конкурсна комісія по відпрацюванню пропозицій банківських установ на право розміщення на депозитних рахунках тимчасово вільних коштів Роменського районного бюджету