РІВЕНЬ ДОВІРИ ДО ОРГАНУ ВЛАДИ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ДОТРИМАННЯ ДЕРЖАВНИМИ СЛУЖБОВЦЯМИ СТАНДАРТІВ ДОБРОЧЕСНОСТІ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ

На цьому наголосив керівник апарату Роменської районної державної адміністрації Михайло ЛОМКО під час чергового семінару-навчання державних службовців

«Професійна діяльність державних службовців – соціально значуща діяльність, виконання якої потребує спеціальних знань, умінь та навичок. Діяльність кожного без виключення державного службовця має важливі правові, економічні та соціальні наслідки, тому ми маємо постійно підвищувати рівень власної професійної компетентності», – наголосив керівник апарату.

Під час семінару-навчання було розглянуто питання, які сприяють підвищенню рівня доброчесності посадовців та сприяють ефективній реалізації функцій держави.

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції апарату Роменської районної державної адміністрації Валентина НАЗАРЕНКО зазначила, що вимоги щодо дотримання норм закону та етичних правил поведінки, пріоритету інтересів, політичної нейтральності, неупередженості, компетентності, ефективності, нерозголошення інформації та утримання від виконання незаконних рішень чи доручень сформульовано у статтях 37–44 Закону України «Про запобігання корупції». Це обумовлено антикорупційною спрямованістю зазначених правил, оскільки їх недотримання створює ґрунт для зловживань та може сприяти вчиненню корупційних правопорушень та правопорушень пов’язаних з корупцією.

Порядок присвоєння рангів нагадала державним службовцям провідний спеціаліст сектору управління персоналом апарату Роменської районної державної адміністрації Олена ПАРАМОНОВА. «Черговий ранг у межах відповідної категорії присвоюють через кожні 3 роки. При цьому черговий ранг присвоюють з урахуванням результатів оцінювання. Порядок оцінювання результатів роботи службової діяльності описано у ст. 44 Закону України «Про державну службу». Таке щорічне оцінювання проводиться на підставі показників результативності, ефективності та якості з урахуванням посадових обов’язків держслужбовця, а також дотримання ним правил етичної поведінки і вимог законодавства у сфері попередження корупції. За результатами оцінювання держслужбовцю може бути встановлено одну з трьох оцінок: негативну, позитивну чи відмінну», – зазначила посадовець.