Веб-сторінки ліквідованих РДА

ВАКАНСІЇ

Інформація оновлена 28.05.2024

Нормативно-правова база

Підготовка документів на конкурс

Бланки документів

________________________________________________________________________________________________________

Результати конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби

Інформація про конкурси за попередні роки


 

Інформація про конкурси у воєнний час

________________________________________________________________________________________________________

ВАКАНСІЇ

Оприлюднено 05.06.2024

Перелік вакантних посад в апараті та структурних підрозділах Роменської районної державної адміністрації (крім управління соціального захисту населення Роменської районної державної адміністрації та відділу фінансів, економічного та агропромислового розвитку Роменської районної державної адміністрації)

Роменська районна державна адміністрація - районна військова адміністрація Сумської області шукає у свою команду фахівців > > >

РЕЗЮМЕ 

 


Офіційний сайт Національного агенства України з питань державної служби  >  >  >

Інформація щодо реформи оплати праці дежавних службовців  >  >  >

 


 

ЩОДО СТАЖУВАННЯ ГРОМАДЯН З ЧИСЛА МОЛОДІ, ЯКІ НЕ ПЕРЕБУВАЮТЬ НА ПОСАДАХ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ (відповідно до пункту 9 статті 48 Закону України «Про державну службу»)

На сьогоднішній день питання залучення молоді на державну службу не втрачає свою нагальність та залишається актуальним

Частиною 9 статті 48 Закону України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року № 889-VІІІ «Про державну службу» передбачена можливість проведення стажування громадян із числа молоді у державних органах.

Так, у державних органах, з метою ознайомлення з функціонуванням державної служби, може здійснюватися стажування громадян із числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, строком до шести місяців
у порядку, визначеному керівником державної служби.

Щодо класифікації посад державної служби місцевих державних адміністрацій

Відповідно до пункту 1 розділу 2 Методики проведення класифікації посад державної служби, затвердженої наказом НАДС від 30 вересня 2020 року № 187-20 (у редакції наказу НАДС від 25 листопада 2021 року № 181-21), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07 грудня 2020 року за № 1219/35502 (далі – Методика), класифікаційний комітет утворюється у кожному державному органі, в структурі якого є керівник державної служби та не менше трьох керівників самостійних структурних підрозділів без урахування керівника служби управління персоналом або спеціаліста з питань персоналу.

Законом України «Про місцеві державні адміністрації» від 09 квітня 1999 року № 586-XIV передбачено, що місцева державна адміністрація є місцевим органом виконавчої влади і входить до системи органів виконавчої влади.

ДО ПИТАННЯ ПРО ЗМІНУ РОЗТАШУВАННЯ РОБОЧОГО МІСЦЯ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ (У ВИПАДКУ ПЕРЕМІЩЕННЯ РОБОЧОГО МІСЦЯ ДО ІНШОЇ МІСЦЕВОСТІ)

Відповідно до частини третьої статті 43 Закону України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року № 889-VIII (далі – Закон № 889-VIII) зміною істотних умов державної служби вважається зміна: належності посади державної служби до певної категорії посад; основних посадових обов`язків; умов (системи та розмірів) оплати праці або соціально-побутового забезпечення; режиму служби, встановлення або скасування неповного робочого часу; місця розташування державного органу (в разі його переміщення до іншого населеного пункту)

Зміна істотних умов служби передбачає зміну умов проходження служби на конкретній посаді державної служби, яку обіймає державний службовець, та нерозривно з нею пов`язана.

ЩОДО ПРЕМІЮВАННЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ ВІДМІННІ ОЦІНКИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОЦІНЮВАННЯ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Порядок проходження державної служби врегульовано спеціальними нормативно-правовими актами, які покладають на громадян, які перебувають на такій службі, обов’язки щодо належного виконання завдань державної служби. Оцінювання результатів службової діяльності державних службовців передбачено статтею 44 Закону України від 10 грудня 2015 року № 889-VІІІ «Про державну службу» (далі – Закон № 889-VІІІ)

Так, результати службової діяльності державних службовців щороку підлягають оцінюванню для визначення якості виконання поставлених завдань, а також з метою прийняття рішення щодо преміювання, планування їхньої кар’єри.

More Articles...

  1. ЩОДО ПЕРЕВЕДЕННЯ НА ІНШУ РІВНОЗНАЧНУ ЧИ НИЖЧУ ПОСАДУ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ, ЯКОМУ БУЛО ВСТАНОВЛЕНО ВИПРОБУВАННЯ З МЕТОЮ ПЕРЕВІРКИ ЙОГО ВІДПОВІДНОСТІ ЗАЙМАНІЙ ПОСАДІ, ДО ЗАКІНЧЕННЯ ТАКОГО ВИПРОБУВАННЯ
  2. «ЧИ ВПРАВІ ПРАЦІВНИК ЗАБРАТИ ТРУДОВУ КНИЖКУ У РОБОТОДАВЦЯ БЕЗ ЗВІЛЬНЕННЯ?»
  3. ЩОДО ВИПЛАТИ ВИХІДНОЇ ДОПОМОГИ ДЕРЖАВНОМУ СЛУЖБОВЦЮ, ЯКИЙ ЗВІЛЬНЯЄТЬСЯ НА ПІДСТАВІ ПУНКТУ 7 ЧАСТИНИ ПЕРШОЇ СТАТТІ 83 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ»
  4. «ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»
  5. ЩОДО СКОРОЧЕННЯ СТРОКУ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО НАСТУПНЕ ЗВІЛЬНЕННЯ ІЗ ЗАЙМАНОЇ ПОСАДИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ НА ПІДСТАВІ ПУНКТІВ 1, 11 ЧАСТИНИ ПЕРШОЇ СТАТТІ 87 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ»
  6. ЩОДО ЗМІН У ПОРЯДКУ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІЛЬНОГО ВОЛОДІННЯ ДЕРЖАВНОЮ МОВОЮ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСІВ НА ПОСАДИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ
  7. ЩОДО ВЕДЕННЯ ОСОБОВИХ СПРАВ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ, ЯКІ ПРАЦЮВАЛИ ЗА КОНТРАКТОМ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ НА ПЕРІОД ДІЇ КАРАНТИНУ
  8. НОВА РЕДАКЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ПРАВИЛ ЕТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ