Веб-сторінки ліквідованих РДА

ДЕРЖЕНЕРГОНАГЛЯДОМ РОЗПОЧАТО ПЛАНОВІ ТА ПОЗАПЛАНОВІ ЗАХОДИ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ (КОНТРОЛЮ)

Сьогодні, у вирі соціальних і політичних подій та в умовах карантинних обмежень, надійність і безпека електро- й теплопостачання залишаються на першому місці

Тож представники Держенергонагляду з початку 2021 року розпочали здійснення планових і позапланових заходів державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктами господарювання вимог законодавства у галузях електроенергетики й теплопостачання. Такі заходи здійснюються відповідно до законів України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», «Про ринок електричної енергії» та «Про теплопостачання». Також згідно з Положенням про Державну інспекцію енергетичного нагляду України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2018 року № 77, та Річним планом заходів державного нагляду (контролю) Державної інспекції енергетичного нагляду України на 2021 рік, затвердженим наказом Державної інспекції енергетичного нагляду України від 20 листопада 2020 року № 252 (далі – Річний план заходів).

Річний план заходів розроблений і затверджений Держенергонаглядом відповідно до статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та на виконання Вимог до оформлення річних та комплексного планів здійснення заходів державного нагляду (контролю), унесення змін до них та звіту щодо їх виконання. Зокрема, Річним планом заходів на 2021 рік передбачено 3 335 заходів державного нагляду (контролю), з яких 623 заходи у галузі електроенергетики та 2 712 заходів у сфері теплопостачання.

Проте задля запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби, до моменту завершення карантину, забороняється проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, крім державного нагляду (контролю) за діяльністю суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику (пункт 3 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України). До суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику належать суб’єкти, у яких на праві власності, володіння чи користування перебувають об’єкти підвищеної небезпеки, потенційно небезпечні об’єкти і такі, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави тощо.

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сферах електроенергетики та теплопостачання і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною інспекцією енергетичного нагляду, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 640.

Водночас значна частина заходів з енергетичного нагляду – позапланові перевірки, ревізії, огляди, тощо. Позапланові заходи є дієвим інструментом впливу на суб’єкти господарювання, які порушують нормативно-правові акти та права споживачів. Підставами для здійснення позапланових заходів згідно із статтею 6 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» є:

- зверненням фізичної особи або фізичних осіб;

- звернення суб’єкта господарювання;

- перевірка виконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень чи інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення попереднього заходу органом державного нагляду (контролю);

- виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених суб’єктом господарювання у документі обов’язкової звітності, крім випадків, коли суб’єкт господарювання протягом місяця з дня первинного подання повторно подав такий документ з уточненими достовірними даними або якщо недостовірність даних є результатом очевидної описки чи арифметичної помилки, яка не впливає на зміст поданої звітності.

Для прикладу, Управлінням Держенергонагляду в Івано-Франківській області опрацьовано колективне звернення мешканців с. Баня-Березів Косівського району щодо високої напруги в електричних мережах по вул. Українська.

На підставі звернення, інспекторами Управління у період з 12 по 16 січня 2021 року здійснено позаплановий захід з державного енергетичного нагляду на енергетичних об’єктах філії «Карпатська» АТ «Прикарпаттяобленерго» (далі – Філія) та складено Акт за результатами проведення позапланового заходу.

Під час здійснення заходу з виїздом на місце було перевірено технічний стан ПЛ-0,4 кВ Л-2 та КТП-150 та виявлено низку порушень вимог нормативно-технічних документів щодо технічного стану та організації експлуатації електромереж Філії. У зв’язку з цим працівниками Управління видано АТ «Прикарпаттяобленерго» до виконання припис, в якому зазначено виявлені порушення, зокрема:

- видалити накид на проводах та виконати перетягування проводів у прогонах між опорами № 466-467-468 та № 469-472 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від КТП-150 у с. Баня Березів у термін до 26 лютого 2021 року;

- установити з’єднувачі на проводах у прогоні між опорами № 467-468   ПЛ-0,4 кВ Л-2 від КТП-150 у с. Баня Березів у термін до 26 лютого 2021 року тощо.  

Зі свого боку, представниками Управління Держенергонагляду у Запорізькій області протягом 27-28 січня 2021 року було проведено позаплановий захід на підставі заяви мешканки обласного центру щодо невідповідності державним стандартам параметрів якості електричної енергії за адресою проживання заявниці.

Так, представниками ПАТ «Запоріжжяобленерго» у присутності інспектора Управління та заявниці було виконано виміри показників напруги в точці розподілу електричних мереж у житловому будинку.

За результатами вимірів встановлено, що параметри електричної енергії не відповідають вимогам державного стандарту ДСТУ EN – 50160:2014 «Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загального призначення» (зниження напруги до 182 В), про що складено Акт та видано ПАТ «Запоріжжяобленерго» припис, у якому зазначено, що необхідно:

- забезпечити персонал приладами вимірювальної техніки, що відповідають вимогам нормативних документів, у термін до 31 березня 2021 року;

- розробити та вжити необхідних заходів з приведення параметрів якості електричної енергії в точках приєднання споживача до відповідних параметрів, визначених державним стандартом, у термін до 31 березня 2021 року.

Виконання приписів взято Управліннями Держенергонагляду на контроль.

Таким чином, Держенергонагляд продовжує вживати заходів щодо вирішення питань фізичних осіб, які звернулися до відомства, та забезпечення споживачів якісним, безпечним і безперебійним електро- й теплопостачанням. Оскільки невиконання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виявлених під час здійснення заходу державного нагляду (контролю), згідно зі статтею 12 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» тягне за собою застосування до суб’єкта господарювання штрафних санкцій у порядку, встановленому законом.