Веб-сторінки ліквідованих РДА

УПРАВЛІННЯ БАГАТОКВАРТИРНИМ БУДИНКОМ: ОБРАННЯ УПРАВИТЕЛІВ

Закон України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» визначає особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку, регулює правові, організаційні та економічні відносини, пов’язані з реалізацією прав та виконанням обов’язків співвласників багатоквартирного будинку щодо його утримання та управління

Хто такий управитель?

Управитель багатоквартирного будинку – це фізична особа-підприємець або юридична особа-суб’єкт підприємницької діяльності, яка за договором із співвласниками забезпечує належне утримання та ремонт спільного майна багатоквартирного будинку і прибудинкової території та належні умови проживання і задоволення господарсько-побутових потреб. Управління багатоквартирним будинком здійснюється його співвласником відповідно до статті 9 Закону України «Про житлово-комунальні послуги». Предметом регулювання цього Закону є відносини, що виникають у процесі надання споживачам послуг з управління багатоквартирним будинком, постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, поводження з побутовими відходами, а також відносини, що виникають у процесі надання послуг з постачання та розподілу електричної енергії і природного газу споживачам у житлових, садибних, садових, дачних будинках.

Порядок обрання або зміни управителя багатоквартирного будинку:

Крок 1. Ініціатива щодо залучення управителя або самостійного управління будинком.

Співвласники приймають рішення щодо управління багатоквартирним будинком на зборах співвласників.

Для цього необхідно:

  • створити ініціативну групу з 3-х співвласників будинку та скласти протокол її створення;
  • провести роз'яснювальну роботу серед мешканців свого будинку щодо обрання форми управління будинком;
  • повідомити мешканців не менше ніж за 10 днів про проведення загальних зборів співвласників будинку.

Крок 2. Підготовка до зборів співвласників.

У процесі підготовки до зборів співвласників ініціативна група проводить збір інформації.

Крок 3. Проведення зборів співвласників.

На зборах співвласники можуть вирішити всі питання, що стосуються управління багатоквартирним будинком, у тому числі про: розпорядження спільним майном багатоквартирного будинку, встановлення, зміну та скасування обмежень щодо користування ним; визначення управителя та його відкликання, затвердження та зміну умов договору з управителем; проведення поточного і капітального ремонтів, реконструкції, реставрації, технічного переоснащення спільного майна багатоквартирного будинку та визначення підрядників для виконання таких робіт тощо.

Крок 4. Оформлення протоколу та направлення його на зберігання.

Рішення зборів співвласників оформляється протоколом, який підписується усіма співвласниками (їх представниками), які взяли участь у зборах. Протокол оформлюється відповідно до форми, затвердженої наказом Мінрегіону від 25.08.2015 № 203 та не менше 2 примірників.

Крок 5. Повідомлення співвласників про прийняті рішення.

Інформацію про прийняті рішення протягом 10 календарних днів з моменту їх прийняття необхідно письмово повідомити кожному співвласнику особисто під розписку або рекомендованим листом, а також розмістити в місцях загального користування будинку.

Крок 6. Укладання договору з управителем.

Управління багатоквартирним будинком управителем здійснюється на підставі договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком, який укладається та підписується уповноваженою зборами особою чи особами. Договір укладається на підставі Типового договору про надання послуги з управління багатоквартирним будинком, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 вересня 2018 року № 712.

Крок 7. Зміна управителя багатоквартирного будинку.

Рекомендовано не пізніше ніж за місяць до початку надання послуг обраним управителем повідомити попереднього виконавця послуг з утримання будинку про відмову від його послуг. До повідомлення необхідно додати копію протоколу зборів співвласників про обрання управителя та копію договору з ним.