Веб-сторінки ліквідованих РДА

ВІДНОВЛЕНО Е-ДЕКЛАРУВАННЯ

10 жовтня 2023 році Президентом України Володимиром Зеленським підписаний Закон України Закон України № 3384-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану» (далі–Закон)

Кампанія декларування за 2021-2022 роки триватиме до 31 січня 2024 року. Зокрема, вказаним Законом передбачено:

- подання електронних декларацій за 2021-2022 роки до 31 січня 2024 року;

- автоматичне перенесення відомостей до декларації з відповідних реєстрів;

- у разі наявності (множинності) тлумачення норм цього Закону та норм інших актів щодо прав та обов’язків суб'єктів декларування застосовується найбільш сприятливе для таких осіб тлумачення норми;

- подання виправленої декларації протягом 30 днів після її подання;

- у разі самостійного виявлення суб’єктом декларування у декларації недостовірних відомостей після спливу терміну для подання виправленої декларації, але до початку проведення Національним агентством з питань запобігання корупції повної перевірки цієї декларації, суб’єкт декларування може звернутися до Національного агентства з листом з поясненням причин, що призвели до внесення недостовірних відомостей та неподання виправленої декларації у додавши підтвердні документи;

- відомості з інформаційно-телекомунікаційних і довідкових систем, реєстрів, банків даних, доступ до яких забезпечено Національним агентством з питань запобігання корупції, занесені до декларації, вважаються достовірними і не потребують додаткового підтвердження первинними документами з урахуванням вимог частини другої статті 19 Закону України «Про публічні електронні реєстри»;

- відомості, передбачені частиною першою  статті 46 Закону України «Про запобігання корупції», вважаються такими, що зазначені у декларації, якщо вони відображені хоча б в одному розділі декларації (крім відомостей про зареєстроване місце проживання, а також місце фактичного проживання або поштову адресу, на яку суб’єкту декларування Національним агентством з питань запобігання корупції може бути надіслано кореспонденцію, відображення яких не вважається зазначенням відомостей про об’єкти декларування). У такому разі невнесення відомостей до інших розділів декларації не вважається поданням суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей або неподанням таких відомостей.

- під час проведення повної перевірки декларації не здійснюється перевірка підстав набуття об’єктів нерухомості і транспортних засобів, набутих суб’єктом декларування або членом його сім’ї у власність до дня обрання (призначення) особи на посаду, у зв’язку з перебуванням на якій в особи вперше виник обов’язок подання декларацій;

- декларації, подані під час дії воєнного стану, до дня набрання чинності цим Законом вважаються такими, що були подані на виконання обов’язку, передбаченого статтею 45 Закону України «Про запобігання корупції». Суб’єкти декларування, які подали такі декларації, мають право протягом 14 днів з дня набрання чинності цим Законом звернутися до Національного агентства з питань запобігання корупції щодо подання виправленої декларації за відповідний звітний період. Національне агентство з питань запобігання корупції забезпечує такому суб’єкту декларування можливість подати виправлену декларацію за відповідний звітний період протягом 30 календарних днів з дня, наступного за днем одержання відповідного звернення суб’єкта декларування.

- суб’єкти декларування звільняються від обов’язку подання передбачених частинами першою та четвертою статті 52 Закону України «Про запобігання корупції» повідомлень, підстави для подання яких виникли під час дії правового режиму воєнного стану, до дня набрання чинності цим Законом.

Закон набув чинності з 12.10.2023.

Детальніше за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n439