Веб-сторінки ліквідованих РДА

КОНКУРС ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОГРАМ ТА ПРОЕКТІВ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Оголошується конкурсний відбір інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку, що можуть реалізуватися у 2020 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку на території Сумської області

Відбір проводиться відповідно до положень статті 241 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 р. № 196 «Деякі питання державного фонду регіонального розвитку» (зі змінами) та наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 24.04.2015 № 80 (зі змінами) за такими напрямками:

розвиток спортивної інфраструктури;

енергоефективність державних і комунальних навчальних та медичних закладів;

інші напрями, що відповідають умовам та критеріям конкурсного відбору.

У конкурсному відборі беруть участь підготовлені в установленому законодавством порядку місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування інвестиційні програми і проекти регіонального розвитку.

Умовами спрямування коштів державного фонду регіонального розвитку є фінансування інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку (у тому числі проектів співробітництва та добровільного об’єднання територіальних громад), що мають на меті розвиток регіонів, створення інфраструктури індустріальних та інноваційних парків, спортивної інфраструктури і відповідають пріоритетам, визначеним у Державній стратегії регіонального розвитку та відповідних регіональних стратегіях розвитку.

Основними умовами відбору регіональною комісією інвестиційних програм і проектів є їх відповідність таким критеріям:

для проектів будівництва (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) - наявність розробленої проектно-кошторисної документації в цінах не раніше 01.01.2019;

для проектів будівництва (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) - наявність затвердженої в установленому законодавством порядку проектної документації;

календарний план реалізації становить від одного до трьох років;

співфінансування з місцевих бюджетів на рівні 10 відсотків;

спроможність суб’єктів, на фінансування об’єктів яких залучаються кошти державного фонду регіонального розвитку, забезпечувати подальше власне фінансування або їх утримання за рахунок коштів місцевих бюджетів;

загальна кошторисна вартість проектів будівництва (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) понад 5000 тис. гривень, а для інших проектів - понад 1000 тис. гривень.

Перелік технічних завдань на інвестиційні програми і проекти регіонального розвитку, що включені до Плану заходів з реалізації Стратегії регіонального розвитку Сумської області на 2018-2020 роки:

Напрям 1.A. Створення нових високотехнологічних виробництв та інноваційних форм організації підприємств

1.1. Створення належної інфраструктури індустріальних парків

1.2. Промоція інвестиційно-експортного потенціалу регіону

1.3. Приведення стану автомобільних доріг загального користування державного значення до сучасних технічних вимог (транспортне сполучення Київ-Суми-Харків (у межах Сумської області)

1.4. Ремонт та будівництво автомобільних доріг загального користування місцевого значення

1.5. Реконструкція обласного комунального підприємства «Аеропорт Суми», оновлення спеціальної техніки та обладнання

Напрям 1.B. Стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу

1.6. Фінансова підтримка малого та середнього підприємництва

Напрям 1.С. Розвиток внутрішнього та в’їзного туризму

1.7. Розвиток туристичних об’єктів, продуктів та мереж

1.8. Туристична промоція області

1.9. Покращення стану рекреаційних зон та водних об’єктів

1.10. Визначення пріоритетів і шляхів збереження та покращення стану басейну р. Сула в межах Сумської області

1.11. Відновлення гідрологічного режиму річки Ворскла на території Гетьманського національного природного парку в межах Сумської області з метою створення додаткових зон рекреації

Напрям 1.D. Підвищення енергоефективності в усіх секторах

1.12. Підвищення ефективності управління енергетичними ресурсами

1.13. Підтримка альтернативної енергетики

1.14. Стимулювання заходів з енергозбереження

Напрям 1.Е. Розвиток територій

1.15. Підвищення якості надання житлово-комунальних послуг

1.16. Якісну первинну медичну допомогу – в кожну сім'ю

1.17. Розвиток вторинної медичної допомоги

1.18. Розвиток третинної медичної допомоги

1.19. Розвиток екстреної медичної допомоги

1.20. Розбудова сучасного освітнього простору

1.21. Новітні технології в освітньому процесі

1.22. Розвиток культури та дозвіллєвого обслуговування населення (селищний та сільський рівень)

1.23. Розвиток культури та дозвіллєвого обслуговування населення (районний рівень)

1.24. Розвиток культури та дозвіллєвого обслуговування населення (міський рівень)

1.25. Розвиток культури та дозвіллєвого обслуговування населення (обласний рівень)

Напрям 2.А. Підвищення рівня ефективності виробництва в аграрному секторі

2.1. Технологічне переоснащення діючих та створення високотехно-логічних нових підприємств виробництва та переробки сільсько-господарської продукції

2.2. Упровадження інноваційних технологій у розвиток агропромислового комплексу області

2.3. Підтримка розвитку фермерства

Напрям 2.B. Розвиток сільських територій та периферії навколо малих міст

2.4. Розвиток сучасних форм кооперації в аграрному секторі

2.5. Стимулювання самозайнятості та підготовка фахівців для малого бізнесу в сільській місцевості

Напрям 3.A. Підвищення адаптивності населення до потреб ринку праці

3.1. Підтримка та розвиток бізнес-ініціатив молоді

Напрям 3.B. Підвищення обізнаності та соціальної активності мешканців

3.2. Підвищення соціальної активності молоді шляхом делегування повноважень до інститутів громадянського суспільства через механізм конкурсної підтримки

3.3. Формування здорового способу життя

Напрям 3.С. Удосконалення системи регіонального управління

3.4. Створення центрів надання адміністративних послуг в об’єднаних територіальних громадах області

3.5. Розроблення містобудівної документації адміністративно-територіальних одиниць

3.6. Створення та утримання підрозділів місцевої пожежної охорони

3.7. Упровадження концепції «Дільничний серед громади», спрямованої на створення поліцейських дільниць у об’єднаних територіальних громадах

3.8. Створення Центрів безпеки громадян

3.9. Покращення системи управління людськими ресурсами та налагодження міжрегіональної комунікації як інструментів взаємодії громад для спільного вирішення проблем

Для участі у конкурсному відборі заявники мають подати документи, визначені Порядком підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, затвердженого наказом Мінрегіону України від 24.04.2015 №80 (зі змінами).

Документи подаються за підписом керівника заявника за формою та переліком, встановленими Мінрегіоном України, у 2-х примірниках та обов’язково розміщуються на онлайн-платформі ДФРР http://dfrr.minregion.gov.ua/ в термін до 18 грудня 2019 року.

Документи приймаються Департаментом економічного розвитку і торгівлі Сумської обласної державної адміністрації за адресою: м. Суми,  майдан Незалежності, 2 (6 поверх, каб. 103).

Телефон для довідок: (0542) 62 03 35 (Гайдук Оксана Володимирівна, Титова Аліна Василівна), e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. .