Веб-сторінки ліквідованих РДА

ВАКАНСІЇ

Інформація оновлена 15.07.2021

Нормативно-правова база

Підготовка документів на конкурс

Бланки документів

Результати конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби

Вакансії

Перелік вакантних посад в апараті та структурних підрозділах Роменської районної державної адміністрації (крім управління соціального захисту населення Роменської районної державної адміністрації та фінансового управління Роменської районної державної адміністрації)

УМОВИ проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби > > >

 

 

 

 

 

 

 

 

ЩОДО ЗМІН У ПОРЯДКУ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІЛЬНОГО ВОЛОДІННЯ ДЕРЖАВНОЮ МОВОЮ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСІВ НА ПОСАДИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ

Верховною Радою України 25 квітня 2019 року було прийнято Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» (далі – Закон), що визначив коло осіб, які зобов’язані володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків. До них, зокрема, належать державні службовці.

Частина четверта статті 10 Закону зобов’язує особу подати документ, що засвідчує рівень володіння державною мовою до призначення на відповідну посаду.

 

ЩОДО ВЕДЕННЯ ОСОБОВИХ СПРАВ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ, ЯКІ ПРАЦЮВАЛИ ЗА КОНТРАКТОМ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ НА ПЕРІОД ДІЇ КАРАНТИНУ

Вимоги щодо ведення та зберігання особових справ державних службовців (далі – особова справа), а також перелік документів, з яких формуються особові справи визначаються Порядком ведення та зберігання особових справ державних службовців, затвердженим наказом Національного агентства України з питань державної служби від 22.03.2016 № 64, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15.04.2016 за № 567/28697

Пунктом 4 розділу III Порядку передбачено, що після звільнення державного службовця з державної служби його особова справа залишається у службі управління персоналом і передається до архіву в порядку, визначеному відповідною інструкцією з діловодства. У графі 5 журналу обліку особових справ державних службовців зазначаються дата та підстава звільнення.   

НОВА РЕДАКЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ПРАВИЛ ЕТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

04.06.2021 року набрав чинності наказ Національного агентства України з питань державної служби «Про внесення змін до Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування» від 28.04.2021 № 72-21, яким вказані правила викладено у новій редакції

Ознайомитися з текстом наказу можна за посиланням -  https://nads.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-zagalnih-pravil-etichnoyi-povedinki-derzhavnih-sluzhbovciv-ta-posadovih-osib-miscevogo-samovryaduvannya