Веб-сторінки ліквідованих РДА

ДО УВАГИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ!

Визначення шкоди та збитків підприємств, установ та організацій, завданих внаслідок збройної агресії російської федерації, здійснюється відповідно до процедури та Порядку, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. № 326 (зі змінами), та Методики визначення шкоди та обсягу збитків, завданих підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності внаслідок знищення та пошкодження їх майна у зв'язку із збройною агресією російської федерації, а також упущеної вигоди від неможливості чи перешкод у провадженні господарської діяльності, затвердженої спільним наказом Міністерства економіки України та Фонду державного майна України від 18.10.2022 № 3904/1223, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 02 грудня 2022 р. за № 1522/38858

Оцінка шкоди та збитків здійснюється шляхом проведення незалежної оцінки збитків (незалежними оцінювачами) або є результатом проведення судової експертизи (експертного дослідження) з такою метою:

у межах кримінальних проваджень відповідно до законодавства України;

для цілей подання постраждалими заяв на компенсацію;

для цілей подання позовів (у тому числі колективних) постраждалими до судових інстанцій, зокрема міжнародних, а також подання позову державою Україна до міжнародних судових інстанцій;

інші цілі, визначені законодавством.

У разі необхідності ознайомитися з постановою та Методикою можна за посиланням:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/326-2022-%D0%BF#Text

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1522-22#Text